TRỤ SỞ CHÍNH:
Địa chỉ liên hệ Số 48 Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại liên hệ 024 6650 9503
Điện thoại di động 0868 363 379 / 0979 023 061
Số Fax 024 6650 9503
Địa chỉ email hanoithesinhtravel@gmail.com